Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
WIP Camp #12 ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 12
07 มิ.ย. 63
207 views
Favorite
Shares
0
May
27
Event Date
27 - 31 พ.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100 คน
Image
People
21 ก.พ. 63 - 17 มี.ค. 63
30
Image
Register
480 บาท
Image
Expense

กลับมาอีกครั้งกับภารกิจครั้งใหม่ สำหรับน้องที่มีความสนใจทางด้านไอที หรือกำลังตามหาเส้นทางของตัวเอง ซึ้งน้อง ๆ  เปรียบเสมือนนักดูดาวผู้ถูกเลือกเพื่อออกตามหาแสงสว่างที่หายไปจากดาวราศีตาง ๆ โดยมีผู้พิทักษ์ดวงดาวเป็นผู้ชี้นำทาง หนึ่งภารกิจสำคัญคือ การเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง 2 เส้นทางจากทั้งหมด นั่นคือ Programmer, Website, UX & Ul และ Network นอกจากนี้ ยังมีภารกิจอื่น ๆ มากมายที่ยังรอคอยอยู่ เรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ภารกิจนี้ะสำเร็จหรือไม่ ติดตามได้ใน ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 12 (WIP Camp #12)

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 31 พ.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
480 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

21 ก.พ. 63 - 17 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63

27 - 31 พ.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content