Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Young ED Star Camps ครั้งที่ 2
07 มิ.ย. 63
268 views
Favorite
Shares
0
Mar
27
Event Date
27 - 29 มี.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
08 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
30
Image
Register
120 บาท
Image
Expense

ถึงเวลาแล้ว ของการก้าวสู่การเป็นพ่อมดแม่มดแห่งโรงเรียนเวทมนตร์ YEDSC ! น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ทั้งหลาย !! "จงเตรียมไม้กายสิทธ์ให้พร้อม" แล้ว "ขึ้นขี่ไม้กวาด" พร้อมตะลุยไปในโลกแห่งเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่ของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติกับ... "ค่าย  YEDSC#2"

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 มี.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
120 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

08 - 22 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63

27 - 29 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Related Content