Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายฟ้าหม่นคนดี ครั้งที่ 13
21 ก.พ. 63
160 views
Favorite
Shares
0
Apr
04
Event Date
04 - 06 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
50 คน
Image
People
20 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของค่ายฟ้าหม่น...คนดี ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม.4-5 ที่มีความสนใจในคณะสัตวแพทย์มหิดลมาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียการสอน และการทำงานของสัตวแพทย์ รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมภาย และเข้าใจถึงวิชาชีพสัตวแพทย์มากขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะที่ไม่ควรพลาดมาก

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 06 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
15 มี.ค. 63

04 - 06 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Related Content