Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
MDCU Open House 2020 : MedJourney
21 ก.พ. 63
221 views
Favorite
Shares
0
Mar
21
Event Date
21 - 22 มี.ค. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
Image
People
10 ก.พ. 63 - 22 มี.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรั้วคณะแพทยศาสตร์  กิจกรรมสุดพิเศษ 2 วันเต็ม ที่จะทำให้ทุก ๆ คนได้รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคณะแพทย์ จุฬาฯ ! ที่สำคัญคือ สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายในงานจะมีถึง 20 กิจกรรมให้ทุกคนได้เข้าร่วม เช่น การสาธิตร่างอาจารย์ใหญ่ การผ่าชันสูตรศพ การฝึกผ่าตัด การฝึกปั๊มหัวใจ การตรวจอายุผิวหน้า การตรวจตา การแนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และอีกมากมาย… ที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง 

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 22 มี.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

10 ก.พ. 63 - 22 มี.ค. 63
21 - 22 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content