Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24
21 ก.พ. 63
388 views
Favorite
Shares
0
May
04
Event Date
04 - 08 พ.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 คน
Image
People
25 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
30
Image
Register
1350 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 และ ม.5 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ที่มีความสนใจในสายอาชีพแพทย์ ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ว่าชีวิตในการเรียนแพทย์ว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงบรรยากาศการทำงานตามวอร์ดต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 08 พ.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1350 บาท
(50 บาท จ่ายตอนสมัคร / 1300 จ่ายหลังประกาศรายชื่อ)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
22 มี.ค. 63

04 - 08 พ.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Related Content