Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
กิจกรรมเปิดบ้านอุษาคเนย์ (Openhouse SEAs TU)
21 ก.พ. 63
470 views
Favorite
Shares
0
Feb
14
Event Date
14 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50 คน
Image
People
20 ม.ค. 63 - 08 ก.พ. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเปิดบ้านโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเจาะลึก ที่จะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับบรรยากาศห้องเรียนจริง! กิจกรรมแสนสนุกพร้อมได้ความรู้! และพบปะกับพี่ ๆ ศิษย์ปัจจุบันที่พร้อมจะแชร์ประสบการณ์ตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies Program: SEAs) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอุษาคเนย์ เนื่องในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 2 ทศวรรษ

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมปลายได้เข้าร่วม อาทิ
-ห้องเรียนจำลอง ที่จะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโครงการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
-กิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกิจกรรมแสนสนุก
-กิจกรรมสันทนาการจากพี่ ๆ ศิษย์ปัจจุบัน

วันจัดกิจกรรม
14 ก.พ. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ม.ค. 63 - 08 ก.พ. 63
09 ก.พ. 63

14 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content