Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ARTS CAMP ครั้งที่10
21 ก.พ. 63
312 views
Favorite
Shares
0
Mar
27
Event Date
27 - 29 มี.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
80 คน
Image
People
08 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัคร น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 หรือเทียบเท่าที่สนใจทางด้านศิลปะ ทั้งกราฟิก อนิเมชั่น มูฟวี่ และมีเดียทางการแพทย์ให้น้อง ๆ ได้รับประสบการ์ใหม่ๆทั้งการเรียนรู้และกิจกรรมภายในค่าย

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 มี.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

08 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63
27 - 29 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
จัดโดย
สาขาวิชามีเดียอาตส์ และสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
Related Content