Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 16
21 ก.พ. 63
402 views
Favorite
Shares
0
Mar
27
Event Date
27 - 29 มี.ค. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200 คน
Image
People
10 ม.ค. 63 - 10 ก.พ. 63
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ สำหรับ ม.3-ม.6(สายวิทย์-คณิต)​และ ปวช. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสทําความรู้จักวิชาชีพ “วิศวกร” และ วิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ จะได้ฝึกหัด ใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทําให้น้องได้รับความรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียม ไว้ให้เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 มี.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 ม.ค. 63 - 10 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63

27 - 29 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content