Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่ 4 ตอน SILPเด้อREALหล่า
21 ก.พ. 63
558 views
Favorite
Shares
0
Apr
20
Event Date
20 - 24 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 คน
Image
People
20 ม.ค. 63 - 21 ก.พ. 63
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

โครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการค้นหาตนเองและเตรียมตัวให้พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 24 เม.ย. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
110 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ม.ค. 63 - 21 ก.พ. 63
09 มี.ค. 63

20 - 24 เม.ย. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
Related Content