Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TPC Open House 2019
21 ก.พ. 63
500 views
Favorite
Shares
0
Feb
07
Event Date
07 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
14 ม.ค. 63 - 07 ก.พ. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สงสัยกันหล่ะสิ…ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ของเรามีโครงการอะไรบ้าง? เตรียมพบกับ 12 ดินแดนมหัศจรรย์ ที่จะปลดล็อกทุกสิ่งกับ 12 คณะในดินแดนท่าพระจันทร์ได้มากขึ้น

วันจัดกิจกรรม
07 ก.พ. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

14 ม.ค. 63 - 07 ก.พ. 63
07 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Related Content