Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 14 Pharflix
23 ม.ค. 63
210 views
Favorite
Shares
0
Mar
28
Event Date
28 - 30 มี.ค. 63
มหาวิทยาลัยพะเยา
80 คน
Image
People
21 ธ.ค. 62 - 01 ก.พ. 63
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะทำให้น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 เเละ 6 ทุกคนออกมาค้นหาความเป็นเภสัชกรในตัวคุณ หากน้อง ๆ คนไหนที่พร้อมแล้ว ก็สมัครกันเข้ามาได้เลย ค้นฝัน หาคำตอบที่ใช่  ว่าที่หมอยารุ่นใหม่ 

วันจัดกิจกรรม
• 28 - 30 มี.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

21 ธ.ค. 62 - 01 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63

28 - 30 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Related Content