Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย C-CAMP 2020 เปิดบ้านโยธา ค้นหาคนสร้างฝัน
23 ม.ค. 63
201 views
Favorite
Shares
0
Mar
23
Event Date
23 - 26 มี.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72 คน
Image
People
01 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ม.4-5 (วิทย์-คณิต) และ ปวช.1-2 ค่ายของเรา เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เข้ามาค้นพบตนเองเกี่ยวกับ
วิศวกรรมโยธา ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ของ 5 สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง คอนกรีต ดิน น้ำ และการสำรวจ ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง

 

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 26 มี.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
72 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 - 20 ม.ค. 63
23 - 26 มี.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึก 89 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content