Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ
23 ม.ค. 63
193 views
Favorite
Shares
0
Jan
24
Event Date
24 - 26 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80 คน
Image
People
23 ธ.ค. 62 - 20 ม.ค. 63
30
Image
Register
390 บาท
Image
Expense

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ค้นหาตัวตนว่าเราเหมาะสมกับสายอาชีพนี้ไหม ในกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดทั้งกิจกรรมน้อง ๆ จะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ด้วยรถไฟฟ้า ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา เรียนรู้บรรยากาศการเรียนการสอนจริงผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย

วันจัดกิจกรรม
• 24 - 26 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
390 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

23 ธ.ค. 62 - 20 ม.ค. 63
24 - 26 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Related Content