Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 25
23 ม.ค. 63
347 views
Favorite
Shares
0
Feb
08
Event Date
08 - 10 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
168 คน
Image
People
16 ธ.ค. 62 - 14 ม.ค. 63
30
Image
Register
1000 บาท
Image
Expense

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทุกคนเข้ามาทำความรู้จักกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีให้มากขึ้น น้อง ๆ จะได้รู้ว่าวิชาชีพแพทย์ในความเป็นจริงแล้ว เหมือนหรือต่างกับที่น้อง ๆ เคยคิดไว้อย่างไร และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ค่ายของเราจะจัดขึ้นที่ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์" ซึ่งเป็น Campus ใหม่ของคณะเรา ในค่ายน้อง ๆ เลยจะได้มีโอกาสไปลองใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่จะใช้เรียนจริง ๆ เมื่อน้อง ๆ อยู่ชั้นปีที่ 2, ได้เข้าไปนอนในหอพัก, ได้ลองไปดูพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล, ได้เห็นนวัตกรรมล้ำสมัยทางการแพทย์ต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษหาไม่ได้จากที่ไหนอีก 

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 10 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
168 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 100 บาท และหากผ่านการคัดเลือก มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าย 900 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 ธ.ค. 62 - 14 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63

08 - 10 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content