Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย FIS Open House 2020 ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 63
267 views
Favorite
Shares
0
Jan
17
Event Date
17 - 19 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 คน
Image
People
10 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

โครงการ "เปิดตำนานวิเทศศึกษา" สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4,ม.5,ม.6) ที่กำลังค้นหาตัวเองและสงสัยว่าวิเทศศึกษาเรียนอะไร ค่ายแนะแนวเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรใหม่ของคณะ

วันจัดกิจกรรม
• 17 - 19 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 - 28 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62

17 - 19 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จัดโดย
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Related Content