Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
IBOT CAMP ครั้งที่ 12
23 ม.ค. 63
189 views
Favorite
Shares
0
Jan
07
Event Date
07 - 11 ม.ค. 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
29 พ.ย. 62 - 25 ธ.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายสำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายและสายปวช. ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ สนุกและท้าทายกับการเขียนโปรแกรมและทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ในขั้นพื้นฐาน รวมถึงแนะแนวการเรียนในสาขาต่าง ๆ ของคระวิศวกรรมศาสตร์ที่น้องไม่ควรพลาด 

 

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 11 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

29 พ.ย. 62 - 25 ธ.ค. 62
01 ม.ค. 63

07 - 11 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ชุมชุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content