Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Dent KKU Open House เปิดบ้านทันตะมข.
21 ก.พ. 63
321 views
Favorite
Shares
0
Feb
15
Event Date
15 - 16 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
480 คน
Image
People
12 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

May your wishes come true ค่ายแนะแนววิธีและรูปแบบการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ วิธีการเตรียมตัวก่อนการสอบจากรุ่นพี่นักศึกษาทันตแพทย์ รวมถึงเพื่อให้น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาได้เห็นภาพการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ก่อนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังมุ่งหวังเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 16 ก.พ. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
480 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63

15 - 16 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content