Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย TU SCI CAMP ครั้งที่ 16
23 ม.ค. 63
319 views
Favorite
Shares
0
Jan
31
Event Date
31 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150 คน
Image
People
11 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

TU Sci Camp Dinosaur Planet  ค่ายสำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ที่อยากเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ พี่ ๆ จะขอพาน้อง ๆ มาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสการเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ว่าจริง ๆ พาไปดูว่าแต่ละสาขาของคณะวิทยนั้นเราเรียนอะไรกัน 

วันจัดกิจกรรม
• 31 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62
07 ม.ค. 63

31 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content