Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่ 24
14 ธ.ค. 62
270 views
Favorite
Shares
0
Jan
11
Event Date
11 - 13 ม.ค. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 คน
Image
People
23 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมค่าย YLSC #24 โครงการสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ว่าการเรียนเป็นอย่างไร ต้องเจออะไรบ้าง ใช้ชีวิตอย่างไร เอาตัวรอดอย่าง และเมื่อจบการศึกษาสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง

วันจัดกิจกรรม
• 11 - 13 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

23 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
11 - 13 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ-สระบุรี
จัดโดย
ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content