Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Click Camp 12
14 ธ.ค. 62
313 views
Favorite
Shares
0
Feb
07
Event Date
07 - 10 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
70 คน
Image
People
15 พ.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ  ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเกี่ยวในด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ มารู้จักกับค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปเปิดโลกของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ว่าเรียนอะไร เรียนจบมาเป็นอะไรได้บ้าง มาทำความรู้จักและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พี่ ๆ รอน้องอยู่ สมัครกันมาเยอะ ๆ 

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 10 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 พ.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62
01 ธ.ค. 62

07 - 10 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
Related Content