Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย E-Camp 2019
14 ธ.ค. 62
340 views
Favorite
Shares
0
Jan
08
Event Date
08 - 11 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
10 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งกับค่าย E-camp ที่จัดขึ้นโดยพี่ ๆ จากวิศวกรรมไฟฟ้า ค่ายที่น้อง ๆ นั้นจะได้เรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้มากขึ้นและยังได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันและนอกจากนี้ยังสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่วิศวะได้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมเป็นส่วนหนึ่งกับค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ที่จะพาน้อง ๆ ได้เรียนรู้แล้วรู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เต็มอิ่มกันถึง 4วัน 3 คืน และที่สำคัญ ฟรี!!!!! ตลอดทั้งค่าย 

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 11 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 - 30 พ.ย. 62
23 ธ.ค. 62

08 - 11 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content