Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการพาน้องชมสวน ครั้งที่ 12
21 พ.ย. 62
234 views
Favorite
Shares
0
Jan
18
Event Date
18 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
01 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ สสายวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6 มาทำความรู้จักกับค่ายที่จะพาน้อง ๆไปรู้จักกับสมุนไพรในอีกหลากหลายด้านที่ทุกคนยังไม่รู้ และเป็นการแนะนำศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในการแพทย์แผน

วันจัดกิจกรรม
18 ม.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62

18 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาโรงพยาบาลศิริราช
จัดโดย
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content