Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย I am Sci ครั้งที่ 5
14 ธ.ค. 62
305 views
Favorite
Shares
0
Jan
11
Event Date
11 - 13 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไม่ระบุ
Image
People
04 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้องมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ( เท่านั้น ) ที่มีความสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำกิจกรรมและเป็นโอกาสอันดีที่น้อง ๆ จะได้โชว์ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของพี่ ๆ นักศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาอย่างใกล้ชิด

วันจัดกิจกรรม
• 11 - 13 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 - 30 พ.ย. 62
10 ธ.ค. 62

11 - 13 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content