Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ดุริยางค์วิชาการ สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร
21 พ.ย. 62
204 views
Favorite
Shares
0
Nov
17
Event Date
17 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
150 คน
Image
People
06 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

"Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way" ภายในงานพบกับ การแสดงดนตรีจากนักศึกษาและนักเรียน MOU การจำลองเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและ คลินิก SU-TCAS63 สำหรับน้องๆ TCAS63 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ SU-TCAS63 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนำร่างแฟ้มสะสมผลงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF โดยเข้า รับข้อแนะนำจากสาขาวิชา เพื่อนำกลับไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้น ๆ 

วันจัดกิจกรรม
17 พ.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

06 - 16 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content