Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Open Capsule ครั้งที่ 16
14 ธ.ค. 62
576 views
Favorite
Shares
0
Jan
18
Event Date
18 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
150 คน
Image
People
01 พ.ย. 62 - 07 ธ.ค. 62
30
Image
Register
290 บาท
Image
Expense

สิ้นสุดการรอคอย ในที่สุดค่าย open capsule เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วจ้ หากน้อง ๆ  คือคนที่มีความฝันอยากจะเป็น “เภสัชกร” และอยากเปิดมุมมองแนวทางสู่อาชีพของน้อง ๆ พี่ก็ขอเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมค้นหาแนวทางไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
18 ม.ค. 2563
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
290 บาท
(ค่าสมัคร 40 / ค่าลงทะเบียน 250)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 พ.ย. 62 - 07 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62

18 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
Related Content