Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)
21 พ.ย. 62
218 views
Favorite
Shares
0
Nov
08
Event Date
08 - 10 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100 คน
Image
People
04 ก.ย. 62 - 02 พ.ย. 62
30
Image
Register
250 บาท
Image
Expense

มาแล้ว!! รับสมัครน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ "สิงห์แดงสัญจร" ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)
พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
- กิจกรรม "ติว" เติมเต็มความรู้สู่สิงห์แดง
- การแข่งขัน "ตอบปัญหา" ทางรัฐศาสตร์
- การแข่งขัน "โต้วาที" ในญัตติทางรัฐศาสตร์
- การแข่งขัน "สุนทรพจน์" ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
- กิจกรรม "เสวนา" วิชาการ
- กิจกรรม "สิงห์แดงสัญจร on tour" แนะแนวการศึกษาต่อ จากรุ่นพี่สิงห์แดง

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 10 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

04 ก.ย. 62 - 02 พ.ย. 62
08 - 10 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง
จัดโดย
กลุ่มกิจกรรมสิงห์แดงสัญจร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content