Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ยุวชนสาธารณสุข Health Camp 15
21 พ.ย. 62
318 views
Favorite
Shares
0
Feb
07
Event Date
07 - 09 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล
180 คน
Image
People
20 ต.ค. 62 - 10 พ.ย. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครเหล่าวายร้ายทั้งหลายมาเข้าร่วมทีมพิทักษ์โลก เมื่อพวกท่านได้เข้าร่วมทีมท่านจะได้ใช้ความสามารถของ
ท่านในการพิทักษ์โลกและจะได้รับการฝึกอบรบ ฝึกฝน เพิ่มทักษะต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังได้รับความรู้ที่จะสามารถนำ
ไปพัฒนาสุขภาพของตนเอง ขอให้การเข้ามาร่วมทีมฝึกฝนครั้งนี้ของท่านถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตทีดีที่พวกเราได้มอบให้ท่าน

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 09 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
180 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ต.ค. 62 - 10 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62

07 - 09 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content