Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Plot Graph CAMP 13
23 ม.ค. 63
372 views
Favorite
Shares
0
Jan
17
Event Date
17 - 19 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144 คน
Image
People
25 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เตรียมตัวให้พร้อม! เพราะพวกเรา Plot Graph CAMP 13 ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง ค่ายที่จะให้น้อง ๆ มารู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามาทำความรู้จักกับอาชีพวิศวกร น้อง ๆ จะได้ลองฝึกหัดจับอุปกรณ์เครื่องมือที่พวกพี่ ๆ ใช้เรียนกันจริง ๆ สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้ฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมนันทนาการให้น้อง ๆ ได้สนุกกับกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการควบคู่ตลอดทั้งกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม
• 17 - 19 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
144 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

25 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62
17 - 19 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Related Content