Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Aero Camp 2019
14 ธ.ค. 62
330 views
Favorite
Shares
0
Feb
08
Event Date
08 - 10 ก.พ. 63
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 คน
Image
People
15 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.ปลายทั่วประเทศได้เข้ามาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มากยิ่งขึ้น ภาควิชานี้เขาเรียนอะไรกัน?? จบมาแล้วทำงานอะไร?? จะใช่คณะที่น้องใฝ่ฝันไว้หรือไม่??  มาศึกษาความรู้ต่าง ๆ ทางด้านการบิน ร่วมฟังประสบการณ์จากพี่ ๆ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบินจริง ๆ และสนุกกับกิจกรรมมากมายไปกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ น่าสนใจขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้วนะ

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 10 ก.พ. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62
04 ธ.ค. 62

08 - 10 ก.พ. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย
ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Related Content