Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Pharmacy Healthy Camp MSU ครั้งที่15
21 พ.ย. 62
644 views
Favorite
Shares
0
Jan
10
Event Date
10 - 12 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60 คน
Image
People
01 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

ค่ายกิจกรรมแนะนำแนวทางการศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ ค้นหาตัวตนที่ใช่ในอาชีพเภสัชกรในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาชีพเภสัชกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะจัดขึ้นเพื่อน้อง ๆ ที่มาเข้าค่ายทุกคน

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 12 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62

10 - 12 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Related Content