Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 15 ตอน Find the new planet
21 พ.ย. 62
404 views
Favorite
Shares
0
Dec
20
Event Date
20 - 22 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร
100 คน
Image
People
09 ต.ค. 62 - 09 พ.ย. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

สิ้นสุดการรอคอยยย ค่ายเพาะกล้า กับตอน Find the new planet ตามหาโลกใบใหม่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่ายที่จะพาน้อง ๆ เดินทางสำรวจโลกใบใหม่ที่น้องๆยังไม่เคยได้รู้จัก กับ MS Planet ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้จากพี่ ๆ แล้ว ยังมีความสนุกที่รอน้องๆมาสำรวจไปด้วยกัน แล้วพบกันนะน้อง ๆ

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 22 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

09 ต.ค. 62 - 09 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62

20 - 22 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Related Content