Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย จุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8
21 พ.ย. 62
334 views
Favorite
Shares
0
Dec
13
Event Date
13 - 16 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร
60 คน
Image
People
07 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

มาแล้วตามคำเรียกร้องกับค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ค่ายของเราเป็นค่ายที่เปิดให้กับน้องๆม.ปลายสายวิทย์ที่สนใจและอยากรู้ว่าจุลชีววิทยาคืออะไร เรียนอะไร จบไปทำงานอะไรได้บ้าง ให้น้องๆได้ลองมาเรียนรู้และทำปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเหมาะกับตนเองหรือไม่ เป็นการค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 16 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

07 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62

13 - 16 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Related Content