Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Young Economics Camp 13
14 ธ.ค. 62
318 views
Favorite
Shares
0
Dec
06
Event Date
06 - 08 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 คน
Image
People
23 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในเศรษฐศาสตร์ มาร่วมค้นหาตนเอง กับค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 พบกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมสร้างความทรงจำร่วมกันมากมาย ‼️พิเศษ‼️ มีการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมมีสิทธิ์นำคะแนนไปยื่นรอบ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

23 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
01 พ.ย. 62

06 - 08 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Related Content