Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ครัั้งที่ 24
21 พ.ย. 62
252 views
Favorite
Shares
0
Nov
01
Event Date
01 - 07 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100 คน
Image
People
03 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
30
Image
Register
850 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากที่จะมาเปิดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียนและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากรุ่นพี่หลาย ๆ คณะ ชมรม วิชาการ ม.อุบลฯ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับสมัครน้องค่าย ม.อุบลฯวิชาการแล้วนะ อยากจะชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการและสนใจที่จะเข้าร่วมค่าย สามารถสมัครได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ทางค่ายยังมีใบประกาศนียบัตรให้น้อง ๆ ที่มาเข้าร่วมค่ายเพื่อใช้เป็นแฟ้มสะสมผลงานด้วยนะ

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 07 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
850 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

03 - 20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62

01 - 07 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
ชมรมวิชาการม.อุบลฯ สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content