Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
EARTH SCIENCES CAMP 12 th
20 ต.ค. 62
228 views
Favorite
Shares
0
Nov
30
Event Date
30 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
19 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

ค่ายวิชาการแนะแนวน้องสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ครั้งที่ 12 ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันว่าวิทยาศาสตร์พื้นพิภพเขาเรืยนอะไรกันนะ?? ทำงานเกี่ยวกับด้านไหนได้บ้าง??

วันจัดกิจกรรม
30 พ.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62

30 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Related Content