Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 15
20 ต.ค. 62
318 views
Favorite
Shares
0
Nov
29
Event Date
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 คน
Image
People
27 ก.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษา วิทย์-คณิต มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ของแต่ละภาควิชา พร้อมรับคำแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเทคนิคดี ๆ จากรุ่นพี่ได้ที่ค่าย

วันจัดกิจกรรม
• 29 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

27 ก.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Related Content