Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Mahidol youth camp ครั้งที่ 2
20 ต.ค. 62
308 views
Favorite
Shares
0
Oct
25
Event Date
25 - 27 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
19 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

มาร่วมสัมผัสและสร้างประสบการณ์ที่ดีพร้อมกัน ในค่าย Mahidol youth camp เปิดมุมมองทางด้านการศึกษาที่เน้น การเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าจะเป็นสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะและสัมผัสหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเปิดสอนก่อนใคร กับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 27 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62

25 - 27 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content