Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Tue Free ครั้งที่ 34
20 ต.ค. 62
371 views
Favorite
Shares
0
Dec
21
Event Date
21 - 25 ธ.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ระบุ
Image
People
13 ก.ย. 62 - 08 พ.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายที่จัดทําขึ้นเพื่อน้อง ๆ ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ ให้ได้รับความรู้ในการสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (Pat3) ซึ่งจัดสอนโดยพี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และภายในค่ายยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมาย หลังจบค่ายนี้พี่ ๆ รับประกันว่าน้อง ๆ จะได้ความรู้ ความสนุก และเพื่อนใหม่ ๆ จากค่ายแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 25 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

13 ก.ย. 62 - 08 พ.ย. 62
21 - 25 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content