Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3
21 พ.ย. 62
455 views
Favorite
Shares
0
Nov
15
Event Date
15 - 17 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
120 คน
Image
People
05 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ที่มีความสนใจและต้องการที่จะค้นหาตัวเองว่าเราเหมาะกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคหรือไม่ น้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรม ฐานวิชาชีพที่น่าค้นหา สนุกสนาน ได้ความรู้และที่สำคัญได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคเฉพาะทางห้องแลปอีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 17 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

05 - 25 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62

15 - 17 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content