Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดบ้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 8
17 ก.ย. 62
119 views
Favorite
Shares
0
Nov
15
Event Date
15 - 17 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
120 คน
Image
People
02 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
30
Image
Register
420 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ค่ายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะสังคมสงเคราะห์มากขึ้น เปิดมุมมอง ทัศนคติ ที่มีต่อคณะสังคมสงเคราะห์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นความรู้และสนุกสนานอีกมากมายที่รอคอยน้อง ๆ อยู่

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 17 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
420 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62

15 - 17 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content