Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
17 ก.ย. 62
254 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 - 20 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
292 คน
Image
People
25 ส.ค. 62 - 04 ต.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ชั้นม.5หรือ ม.6 สายวิทย์-คณิต ที่สนใจอยากทำความรู้จักกับสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ค้นหาตัวเองได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ได้ทดลองเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และการแนะนำหลักสูตรโดยมีพี่ ๆ และคณาจารย์

วันที่ 19 ตุลาคม  รุ่นที่ 1 จำนวน 111 คน 
วันที่ 20 ตุลาคม  รุ่นที่ 2 จำนวน 181 คน

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 20 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
292 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ส.ค. 62 - 04 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62

19 - 20 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content