Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Petro CAMP IV #4
20 ก.ย. 62
280 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
100 คน
Image
People
02 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio) ต้องห้ามพลาด!!! เพราะเราจัดเต็มทั้งสาระความรู้ ความสนุก และกิจกรรมอีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
19 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62
04 ต.ค. 62

19 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content