Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 8
20 ต.ค. 62
612 views
Favorite
Shares
0
Nov
09
Event Date
09 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
100 คน
Image
People
01 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายการเรียนวิทย์-คณิต ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช มาก่อน มาร่วมกันค้นหาว่า แพทย์แผนไทยประยุกต์ คืออะไร??? แพทย์แผนไทยทำไมต้องประยุกต์??? แพทย์แผนไทยประยุกต์เรียนอะไรบ้าง???
มาร่วมค้นหาคำตอบได้ที่นี่

 

วันจัดกิจกรรม
09 พ.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 30 ก.ย. 62
14 ต.ค. 62

09 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
จัดโดย
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content