Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย TBS Junior Camp ครั้งที่ 8
19 พ.ย. 62
584 views
Favorite
Shares
0
Oct
25
Event Date
25 - 27 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
01 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

คุณพร้อมแล้วหรือยัง? ที่จะเข้ามาเป็นเหล่าผู้วิเศษค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลกเวทมนต์แห่งนี้ หากคุณเป็นคนที่สงสัยว่า...คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเรียนอะไร? บัญชีกับบริหารต่างกันอย่างไร? จบคณะนี้แล้วทำงานอะไรได้บ้าง? ชีวิตในรั้วมหาวิยาลัยเป็นอย่างไร? และอีกหลากหลายคำตอบที่รอน้อง ๆ เข้ามาค้นหา... มาร่วมกันหาคำตอบและสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ใน "TBS Magic World" ไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 27 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 25 ก.ย. 62
08 ต.ค. 62

25 - 27 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content