Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Cel Camp ครั้งที่ 9
17 ก.ย. 62
786 views
Favorite
Shares
0
Dec
21
Event Date
21 - 24 ธ.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 คน
Image
People
16 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจอยากเป็นวิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมปิโตรเคมีหรืออยากจะรู้ว่าวิศวกรรมเคมีเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือทำงานเกี่ยวกับอะไร มาร่วมหาคำตอบด้วยกันที่ค่ายนี้กันเลย

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 24 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

16 ส.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
21 - 24 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content