Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 15
17 ก.ย. 62
466 views
Favorite
Shares
0
Nov
01
Event Date
01 - 03 พ.ย. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 คน
Image
People
25 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) ที่มีความสนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือรังสีเทคนิค มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่รับประกันสาระและความสนุก รับรองว่าน้อง ๆ จะต้องรู้จักกับ คณะสหเวชศาสตร์ มากขึ้นอย่างแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 03 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
18 ต.ค. 62

01 - 03 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content