Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17
17 ก.ย. 62
426 views
Favorite
Shares
0
Oct
23
Event Date
23 - 27 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
60 คน
Image
People
14 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

กลับมาอีกครั้งแล้วกับค่ายกล้าไม้เมือง ค่ายอนุรักษ์ที่จัดขึ้นเพื่อน้อง ๆ ที่มีความสนใจในธรรมชาติ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ โดยกิจกรรมจะเป็นการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกต่อป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ มาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ และสัมผัสกับธรรมชาติและป่าไม้ของไทย

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 27 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

14 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62

23 - 27 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (คลองปลากั้ง) จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Related Content