Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสานฝันปั้นนักธรณี Geologist the Next Gen ครั้งที่ 5
15 พ.ย. 62
311 views
Favorite
Shares
0
Nov
15
Event Date
15 - 18 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
01 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทย์-คณิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสนใจ เกี่ยวกับการเรียนธรณีวิทยา ซึ่งค่ายนี้จะมีทั้ง การแนะแนว วิชาการ สันทนาการ ให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากค่ายนี้ไปอย่างครบถ้วน 

 

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 18 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 31 ส.ค. 62
22 ก.ย. 62

15 - 18 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Related Content