Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
CMU Open House 2019
22 ก.ย. 62
567 views
Favorite
Shares
0
Aug
30
Event Date
30 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่ระบุ
Image
People
05 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กิจกรรม CMU Open House 2019 สัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 ภายในงานพบกับ การเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชา-หลักสูตร สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน ณ คณะ วิทยาลัย ที่น้อง ๆ สนใจ การสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรูปแบบ TCAS สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-8915-19 และ 0-5394-8939

วันจัดกิจกรรม
30 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

05 - 23 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content