Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เปิดบ้านแพทย์บูรพา : Medicine BUU Openhouse 2019
16 ก.ย. 62
530 views
Favorite
Shares
0
Oct
05
Event Date
05 - 06 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยบูรพา
400 คน
Image
People
20 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ใครอยากเป็นหมอ ยกมือ!! พบกับงาน "เปิดบ้านแพทย์บูรพา :Medicine BUU Openhouse 2019" ในงานมีกิจกรรมพร้อมของรางวัลมากมาย น้อง ๆ จะได้เห็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่นิสิตแพทย์ใช้ศึกษา เกมส์ฐานต่าง ๆ และได้ลองเป็นหมอจริง ใครอยากเป็นหมอ ห้ามพลาด!! รับสมัครจำนวนจำกัด วันละ 200 คนเท่านั้น!

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 06 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
400 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 - 28 ส.ค. 62
01 ก.ย. 62

05 - 06 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content